Skip to main content

Samarbejdspartnere

Frivillighuset Vindrosen har mange gode samarbejdspartnere lokalt og på landsplan. På denne side kan du læse mere om, hvem de er, og hvad vores samarbejde består i.

FRIVILLIGCENTRE OG SELVHJÆLP DANMARK (FRISE)

Frivillighuset Vindrosen er medlem af Frivilligcentre og Selvhjælp Danmark, der er en landsorganisation for ca. 80 lokale frivilligcentre og selvhjælpsprojekter. Organisationen arbejder blandt andet med interessevaretagelse og udvikling af frivilligcenter- og selvhjælpsfeltet og understøtter frivilligcentrenes og selvhjælpsprojekternes arbejde.

Læs mere om Frivilligcentre og Selvhjælp Danmark her frise.dk

Esbjerg Kommune

Frivillighuset Vindrosen har en samarbejdsaftale med Esbjerg Kommune, der sikrer, at kommunen stiller lokaler til rådighed og giver et årligt drifttilskud. 

Frivillighuset Vindrosen samarbejder endvidere med forskellige forvaltningsenheder og kommunale institutioner.

Vores kontaktperson i Esbjerg Kommune, som blandt andet tager sig af § 18 ansøgninger, er specialkonsulent Elsebeth Nebeling.

Telefon 7616 9254, mail Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

UNIVERSITY COLLEGE SYDDANMARK ESBJERG (UC SYD)

Frivillighuset Vindrosen samarbejder med UC Syd om at øge de studerendes kendskab til frivilligt socialt arbejde, som de både nu og i deres fremtidige karriere kan have stor gavn af at kende til.

Frivillighuset Vindrosen har løbende studerende fra UC-SYD i uddannelsespraktik eller studerende tilknyttet i forbindelse med at de skriver en opgave. 

Frivillighuset Vindrosen er glade for at få studerende i praktik og indvie dem i det frivillige sociale foreningsliv i Esbjerg Kommune.

Derudover understøtter Frivillighuset Vindrosen UC Syds gruppefrivillighedsprojekt i Fælles Åben Rådgivning (FÅR), hvor socialrådgiverstuderende hver uge rådgiver byens borgere på Hovedbiblioteket.

SOSU Esbjerg

Frivillighuset Vindrosen samarbejder med SOSU Esbjerg om at afholde en årlig frivilligmesse, hvor vores foreninger og deres studerende stifter bekendtskab med hinanden.

Rybners

Frivillighuset Vindrosen samarbejder med ambulancebehandleruddannelsens grundforløb på Rybners i Esbjerg. Hvert halve år starter 20-25 unge mennesker på forløbet. En stor del af dem tilbydes gennem en fast ordning at være frivillige i nogle af Vindrosens medlemsforeninger. De gør det sammen og det kalder vi for gruppefrivillighed. 

Mary Fonden

Frivillighuset Vindrosen er partner i Mary Fondens udviklingsprojekt Lift, der opsporer svært ensomme unge og bygger bro til både afhjælpende tilbud og varige fællesskaber gennem en Lift-vejleder. 

Pilotprojektet er sat i søen af Mary Fonden sammen med DGI, Ventilen, og Frise samt Vejle, Ballerup og Esbjerg kommuner. Her kan du læse mere om Projekt Lift - Unge ud af ensomhed.

Huset Esbjerg

Frivilighuset Vindrosen samarbejder med Huset, som er byens fælles ungdomshus i hjertet af Esbjerg. Her huses mange forskellige ungefællesskaber og foreninger i en kulturplatform for unge ildsjæle og idémagere.

Hvert år samarbejder vi med Huset om at afholde "Fællesskabsdagen" som er en frivilligmesse med lidt mere spræl i for byens unge borgere.