Skip to main content

Repræsentantskabet

Frivillighuset Vindrosens øverste myndighed er repræsentantskabet.

Repræsentantskabet består af en repræsentant fra hver af de enkelte medlemsforeninger, som har opstillingsret til bestyrelsen og  stemmeret på det årlige repræsentantskabsmøde.

Repræsentantskabet vælger seks repræsentanter til bestyrelsen. Tre i lige år og tre i ulige år. 

Læs mere om valg til repræsentantskabet i vores vedtægter her