§ 18-samarbejde blandt mange af Vindrosens medlemsforeninger

TræfpunktSædding

 

Kom med i motorrummet til et stort foreningssamarbejde:
§ 18-samarbejde blandt mange af Vindrosens medlemsforeninger

Som kort omtalt i Vindrosens Forum på Facebook er flere medlemsforeninger gået sammen om en foredragsrække med hovedtemaet:
Sundhed . Etik . Livskvalitet er der mon lige muligheder for alle i Danmark?

Kort fortalt er forhistorien et møde mellem formanden for Mennesker Mødes og kontorius hos Træfpunkt Sædding for omkring 2 år siden, hvor tanken om et større, fælles arrangement blev støbt.

Konklusionen på mødet blev til en præsentation og en åben invitation til et oplægsmøde på Vindrosen. Mødet fik opbakning til et gensidigt, forpligtende samarbejde fra: To timer om Ugen, Mænds Mødesteder, X-House, Kræftens Bekæmpelse, Polio-og Ulykkesforeningen, Hjerteforeningen Esbjerg / Fanø, Hjerneskadeforeningen, Røde Kors Esbjerg, Mennesker Mødes, Vejen Videre, Læring for Livet, Lungeforeningen, Dansk Handicapforbund og Træfpunkt Sædding.

Der blev hurtigt etableret en koordineringsgruppe bestående af repræsentanter for Hjerteforeningen, Kræftens Bekæmpelse, Røde Kors og Træfpunkt Sædding. Gruppen lavede et budget på ca. kr. 76.000. Med velvillig støtte fra Blue Water Fonden og Esbjerg Kommunes §18-pulje blev resultatet kr. 51.000 – resten bør kunne dækkes af deltagerbetalinger.

En effektiv kæp i hjulet
Temaforedragsrækken skulle have været afviklet i løbet af efteråret 2020, men desværre satte Coronaen en effektiv kæp i hjulet for den videre planlægning. Inden da havde man modtaget forhåndstilsagn om indlæg fra:

 • Stephanie Lose, formand for danske regioner
 • Pernille Tanggaard Andersen, forskningschef på Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet
 • Jacob Birkler, tidl. formand for Etisk Råd
 • Preben Rudiengaard, tidl. folketingsmedlem, borgmester i Ribe, læge m.m.
 • Flemming Bay-Jensen, tidl. politiinspektør og borgmester i Esbjerg
 • Alik Weintraube, psykolog og fysioterapeut

Desuden rettedes henvendelse til sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke, som dog desværre ret hurtigt meldte fra.
Desværre har både Stephnie Lose og borgmester, Jesper Frost Rasmussen måtte melde afbud til foredragsrækkens første aften. Til gengæld er modtaget tilsagn fra Arne Nikolajsen, direktør Sundhed, Omsorg og Fritid i Esbjerg Kommune, så tingene ser alligevel ud til at komme til at gå op.

Med baggrund i opbakningen ved de tidligere foreningssamarbejder på tværs i Vindrosen, om ”Kulturmødet” og ”Det Gode Liv” ses nu efter egnede lokaler til mindst 250 personer pr. aften.

Foredragsrækkens hovedtema er tænk opdelt i tre undertemaer, som belyses af to indlægshavere.

Undertemaerne er:

 • Ulighed i sundhed mandag uge 37:
  Pernille Tanggaard Andersen - fakta om ulighed i Sundhed
  Arne Nikolajsen – Arbejdet med Sundhed og Omsorg for kommunens borgere.
 • Etik, livet og døden – mandag uge 40:
  Flemming Bay-Jensen
   -
  Aktiv dødshjælp contra aktiv hjælp til døende
  Jacob Birkler - f.eks. Muligheder, Menneskesyn og Etik 
 • Sydom, Sundhed og trivsel mandag uge 43:
  Preben Rudiengaard - Det danske Sundhedsvæsen, set fra lægens stol
  Alik Weintraube – Hold dig i bevægelse, kroppens funktion og det mentales indflydelse.

Fra indlægshaverne er nu indhentet fornyede tilsagn om deltagelse, og koordineringsgruppen har netop også modtaget tilbagemeldinger, så de endelige datoer dermed bliver:
* mandag, den 13. september.
* mandag, den 4. oktober
* mandag, den 25. oktober

Koordineringsgruppen arbejder p.t. med nedenstående skitse for afviklingerne (ændringer kan fortsat komme, afhængig af indlægshavernes tilbagemeldinger om forventet tidsforbrug):

Kl. 18.00: Dørene åbnes, adgangskontrol og udlevering af let traktement og forfriskning.

Kl. 18.45: Start indlæg I

Kl. 19.30: Slut indlæg I - Kort spørgerunde

Kl. 19.45: Slut spørgerunde - Kort pause [ka’ evt. afkortes]

Kl. 20.15: Start indlæg II

Kl. 21.00: Slut indlæg II - Kort spørgerunde

Kl. 21.15: Slut spørgerunde - Ultrakort information om kommende temaaften, Farvel, og tak for i aften.

Undervejs med arbejdet har koordineringsgruppen desværre modtaget henvendelser fra et par af de oprindelige samarbejdsforeninger, som har ønsket at udtræde af samarbejdet. Til gengæld der er også modtaget henvendelser fra flere andre foreninger, som har lyst at være med til at deltage. 

Koordineringsgruppen mødtes senest onsdag, den 30. juni, og hurtigst muligt rundkastes yderligere informationer til de registrerede samarbejdsforeningers kontaktpersoner, som så også inden 15. juli må bekræfte den fortsatte deltagelse og få fremsendt foreningens logo til Jens Jørgen Jensen, Hjerteforeningen - Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. 

Har DIN forening lyst at bidrage til fællesskabet om foredragsrækken skal DUDIN bestyrelse på banen med en kontaktperson og oplysning om, hvad I kan bidrage med og sende en mail - ligeledes til Jens Jørgen inden 15. juli.

Se udkast til plakat til arrangementet her

 • Læst: 72

Esbjerg

Exnersgade 4
6700 Esbjerg
Telefon 7545 7085
Mail Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Træffetid:
Mandag, onsdag og torsdag kl. 10-15
Tirsdag kl. 10-17

Ribe

Tangevej 6D
6760 Ribe
Telefon 7545 7085
Mail Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Træffetid:
Efter aftale

Bramming

Jernbanegade 8
6740 Bramming
Telefon 7545 7085
Mail Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Træffetid:
Efter aftale