Vindrosen og de tre råd samler kræfterne til kamp mod ensomhed

VanjaHorvatPedersen

FOTO: Vanja Horvat Pedersen fortæller om Silkeborg Kommunes indsats mod ensomhed.
Nu skal der gøres noget:
Vindrosen og de tre råd samler kræfterne til kamp mod ensomhed
Det er ikke nok kun at fokusere på unge, kun på psykisk syge eller kun på handicappede, hvis man for alvor vil søsætte projekter, der skal reducere ensomhed. For ensomhed rammer bredt. Ensomhed rammer mennesker uanset køn, alder, socialstand og helbred, selv om visse grupper selvfølgelig er overrepræsenterede. I forbindelse med Corona-krisen er ensomhed blevet et endnu større problem, og der er kommet mere fokus på det.
Derfor er Handicaprådet, Udsatterådet og Ældrerådet samt Frivillighuset Vindrosen for første gang nogensinde gået sammen om et fælles indsats: at sætte større turbo på at realisere Esbjerg Kommunes Vision 2025 hensigt om ”Fællesskab og mangfoldighed – her skal være plads til alle, og færre skal opleve ensomhed”.

Overraskelse over omfanget af ensomhed
Tirsdag den 22. juni mødtes rådene og Frivillighuset Vindrosen for første gang. For at sparke mødet og tankerækkerne i gang var der oplæg af Majken Lundberg fra Folkebevægelsen mod Ensomhed og Vanja Horvat Pedersen fra Silkeborg Kommune.
Majken Lundbergs oplæg handlede især om hvordan ensomhed opstår, hvor stort problemet er, og i hvilke befolkningsgrupper problemet især findes. Her blev deltagerne især overraskede over at høre, hvor voldsomt ensomhed rammer forskellige grupper af udsatte, samt unge og etnisk ikke-danske. Majken Lundberg fortalte også om en national strategi mod ensomhed, som 77 organisationer på tværs af sektorer står bag. Det et fælles nationalt opråb om, at der er brug for et nyt syn på ensomhed og på at tænke på tværs af både sektorer, fagområder og ressortområder. Læs om strategien her

”Der bør ansættes en fællesskabsguide”
Vanja Horvat Pedersens oplæg handlede om nogle af de mange tiltag mod ensomhed, hun har været med til at sætte i gang i Silkeborg Kommune.
Noget af det, som deltagerne især bed mærke i, var ansættelsen af en fællesskabsguide i Silkeborg Kommune og den effekt, hun har, som link imellem borger, kommune og frivillighus.
I den efterfølgende workshop, var der bred enighed om, at Esbjerg Kommune bør overveje også at ansætte en fællesskabsguide på samme måde, som der for nylig er blevet ansat en pårørendevejleder.

Dialogmøde med byrådspolitikere
De tre råd, som mødtes til temamødet, udgøres af nogle af dagligdagens eksperter indenfor hver deres felt og tages med på råd af byrådet, når det er relevant. Det betyder, at de har stor indflydelse på mange politiske beslutninger i Esbjerg Kommune. De tre råd og Vindrosen vil arbejde videre med forslagene fra temamødet og fremlægge dem på dialogmøde med byrådspolitikerne den 27. oktober. Håbet er naturligvis, at politikerne igen lytter og omsætter forslagene til reelle handlinger.

Mødet førte også til samarbejde om bedre tilgængelighed
Da det var første gang, at rådene var samlet på et sted, blev der også taget initiativ til at tage fat i en anden problemstilling, som alle rådene har en interesse i at løse; nemlig tilgængelighed i det offentlige rum for gangbesværede og kørestolsbrugere. Som eksempel på problemet blev nævnt krydset ved Bilka, hvor man skal passere otte kantsten for at skifte bus. Der blev nedsat en tværgående arbejdsgruppe til at finde en løsning og råbe politikerne op.

  • Læst: 95

Esbjerg

Exnersgade 4
6700 Esbjerg
Telefon 7545 7085
Mail Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Træffetid:
Mandag, onsdag og torsdag kl. 10-15
Tirsdag kl. 10-17

Ribe

Tangevej 6D
6760 Ribe
Telefon 7545 7085
Mail Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Træffetid:
Efter aftale

Bramming

Jernbanegade 8
6740 Bramming
Telefon 7545 7085
Mail Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Træffetid:
Efter aftale