Vejledningsmøde om § 18 ansøgning

Sociale foreninger og organisationer kan ansøge om støttemidler ved Esbjerg Kommune jf. lov om social service. Ansøgningen af §18 støtten skal afleveres senest den 1. oktober 2021.

I den anledning inviterer Frivillighuset Vindrosen vores medlemsforeninger til et vejledningsmøde om § 18 ansøgning

Tirsdag den 24. august 2021 kl. 19:00 til 21:00

Hvad skal der ske ved mødet
Elsebeth Nebeling, udviklingskonsulent ved Esbjerg Kommune, vil informere om ansøgningsprocedure, gennemgå ansøgningsskemaet og svare på generelle spørgsmål fra foreningerne.
Efter oplægget vil der være mulighed for at snakke sammen med andre foreninger om at søge § 18 midler til fælles aktiviteter.

Tilmeld dig her – tilmeldingsfrist den 17. august

Forbered dig gerne ved at læse ansøgningsskema og vejledning igennem inden mødet.

Frivillighuset Vindrosen vil være vært med kaffe og kage.