Nu kommer der en pårørendevejleder

Vejleder

Af PR- og foreningskonsulent Janus Valsted

Når en ægtefælde eller et barn bliver alvorligt sygt, er der sjældent overskud til at finde rundt i kommunale regler og procedurer. Derfor bliver der nu ansat en pårørendevejleder, som kan agere stifinder for pårørende i en svær situation.

Beslutningen om at ansætte en pårørendevejleder blev endeligt taget på et møde i økonomiudvalget den 30. november efter et eksternt budgetforslag fra Handicaprådet i efteråret. Ansættelsen kan finde sted fra 1. februar 2021 og er kulminationen på et langt sejt træk fra frivillige kræfter.

Der er nedsat en arbejdsgruppe i forbindelse med pårørendevejlederen, som består af en repræsentant udpeget af Handicaprådet og formændene for Ældrerådet og Udsatterådet samt Frivillighuset Vindrosen.

I referatet fra økonomiudvalgsmødet, hvor beslutningen blev taget, står der følgende om pårørendevejlederens funktion og opgaver:

Målgruppen

Målgruppen er pårørende til et menneske med langvarig fysisk eller psykisk sygdom, handicap, aldersbetinget funktionsnedsættelse og/eller misbrug. Man skal være fyldt 18 år for at kunne bruge pårørendevejlederen.

Arbejdsopgaver

Den primære opgave for vejlederen er individuel vejledning til pårørende.

Pårørendevejlederen tilbyder personlige samtaler, vejledning og sparring om netop det, den pårørende aktuelt har behov for at tale om. Det kan være konkrete bekymringer, den pårørendes trivsel, og hvordan man passer på sig selv som pårørende. Eksempler kan være praktiske udfordringer i hverdagen eller følelsesmæssige reaktioner. Rådgivningen kan foregå i hjemmet.

Vejlederen fungerer som stifinder og kan hjælpe den pårørende med at finde vej til relevante kommunale muligheder for støtte til pårørende samt tilbud i frivillige sociale foreninger.

Det handler om at understøtte mestring, så den enkelte pårørende føler sig tryg i situationen som pårørende og har mulighed for at få støtte til at udvikle rollen som pårørende.

Pårørendevejlederen skal:

  • Fungere som vidensperson for medarbejdere og ledere i relevante afdelinger i kommunen
  • Afholde temamøder for pårørende om udvalgte emner
  • Indgå i samarbejde med frivillige og organisationer

Pårørendevejlederen vil have mulighed for at udvikle opgavefunktionerne i takt med, at de sættes i gang.

  • Læst: 394

Esbjerg

Exnersgade 4
6700 Esbjerg
Telefon 7545 7085
Mail Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Træffetid:
Mandag, onsdag og torsdag kl. 10-15
Tirsdag kl. 10-17

Ribe

Tangevej 6D
6760 Ribe
Telefon 7545 7085
Mail Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Træffetid:
Efter aftale

Bramming

Jernbanegade 8
6740 Bramming
Telefon 7545 7085
Mail Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Træffetid:
Efter aftale