Ny undersøgelse af frivillige i Frivillighuset Vindrosen

Mickala2

I andet halvår af 2019 brugte Mickala Renee Erlandsen femte semester på sit studie i sociologi og kulturanalyse på SDU i praktik i Frivillighuset Vindrosen. Her analyserede hun hvordan frivillige bidrager til at opbygge social kapital i Esbjerg Kommune. Sagt på ikke-akademisk betyder det, at hun undersøgte, på hvilken måde frivillige sociale foreninger har værdi for dens medlemmer og skrev en opgave herom.

For at undersøge dette interviewede hun frivillige fra seks af Vindrosens medlemsforeninger på baggrund af teorien om social kapital. Der blev spurgt ind til de frivilliges baggrund, til deres netværk i foreningen, til graden af tillid i det frivillige arbejde, brobyggende kapital (hvor mange sociale relationer det frivillige arbejde skaber) og afgrænsende kapital (hvor stærke, men også afgrænsende, de sociale relationer bliver)

Konklusion

Som udgangspunkt er der fundet frem til 3 frivillige idealtyper, som på hver deres måde bidrager til opbygning af social kapital i Esbjerg kommune. De 3 idealtyper er som følgende: Den brobyggende, Den afgrænsende og Den fleksible frivillige.

Den brobyggende frivillige er typisk unge mennesker, som får adgang til frivilligsamfundet gennem deres netværk. Grundet deres alder præget af travlhed med eksempelvis uddannelse og andet, så yder den brobyggende frivillige en episodisk indsats og forpligter sig ikke til foreningen på længere sigt. Af samme årsag danner den frivillige ikke nære relationer med andre frivillige i foreningen, og er oftest motiveret af selviske årsager som fx kan fremme dem karrieremæssigt, som indhold til CV’et. Foreninger som henvender sig til den brobyggende frivillige, er ikke domineret af fælles normer, og netop derfor dannes der ikke nære relationer.

Den brobyggende frivillige egner sig godt til ad. Hoc opgaver, og har et bredt netværk. Af samme årsag er graden af tillid i deres frivillig arbejde ofte lav, da tillid forbindes med en kontinuerlig arbejdsindsats. Netop derfor bliver den brobyggende kapital der opbygges afgørende for at den frivillige ”kommer videre”.

Den afgrænsende frivillige kan variere i alder. Kendetegnende ved den afgrænsende frivillige er ofte, at de har en personlig relation til foreningen, som gør, at de bliver en del af et tæt netværk bygget på fælles normer og værdier. Grundet deres personlige relation til foreningen, forpligter de sig på længere sigt, og yder dermed en kontinuerlig arbejdsindsats. De afgrænsende foreninger henvender sig til mindre grupper, som lever op til de adgangsgivende krav der stilles, og netop også derfor er graden af tillid ofte høj i de frivilliges job. En negativ konsekvens af de afgrænsende netværk, er at de begrænser medlemskab fra ”udefrakommende” som ikke deler samme værdier og derfor er disse foreninger ofte i mangel af diversitet hos de frivillige.

Den fleksible frivillige er oftest erfaren og har beskæftiget sig både med et frivilligjob af brobyggerne og afgrænsende karakter. Netop derfor ved de hvad der passer bedst til dem, og hvad de ønsker at få ud af deres arbejde. Den fleksible frivillige er ikke domineret af en bestemt alder eller baggrund, men arbejder oftest selvstændigt. De bidrager til opbygning af både brobyggende og afgrænsende kapital, da de selektivt begrænser sig til at arbejde med det, som passer bedst til egne interesser og værdier, men er stadig brobyggende, da de arbejder med mennesker ulig fra deres egen hverdag. Den fleksible frivillige motiveres af den succes, de oplever i deres arbejde. Dette er en afgørende faktor, da det betyder at de får lige så meget personligt ud af deres arbejde, som de giver. Deres arbejde skaber dermed et gensidigt forhold, som er til gavn for både den frivillige og dem, de hjælper.

  • Læst: 620

Esbjerg

Exnersgade 4
6700 Esbjerg
Telefon 7545 7085
Mail Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Træffetid:
Mandag, onsdag og torsdag kl. 10-15
Tirsdag kl. 10-17

Ribe

Tangevej 6D
6760 Ribe
Telefon 7545 7085
Mail Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Træffetid:
Efter aftale

Bramming

Jernbanegade 8
6740 Bramming
Telefon 7545 7085
Mail Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Træffetid:
Efter aftale