Exitcirklen tilbyder snart 12 trin ud af psykisk vold i Esbjerg

Camilla Dremark 1
Camilla Dremark er leder af Exitcirklen i Jylland

Ofre for psykisk vold har svært ved at finde hjælp. Også i det vestjyske. Det vil Exitcirklen lave om på og starter en samtalegruppe i Esbjerg, så snart der er fundet frivillige fagpersoner.

Af PR- og foreningskonsulent Janus Valsted

Dominans. Jalousi. Daglig kritik. Trusler om vold. Overvågning. Forhør. Religiøs social kontrol. Ydmygelse. Mor og far skændes igen.

Psykisk vold giver ar på sjælen, men efterlader ingen synlige skader og er mere uhåndgribelig end fysisk vold. Blandet andet derfor er der ikke mange behandlingstilbud for psykiske voldsofre. Det arbejder Exitcirklen på at ændre og starter nu en afdeling i Esbjerg.

Torsdag den 14. marts afholdt Exitcirklen et opstartsmøde i Frivillighuset Vindrosen hvor cirka 20 fagpersoner fra forskellige fagområder dukkede op.

12 trin ud af volden
Til mødet fortalte Camilla Dremark, Exitcirklens leder i Jylland, om, hvordan Exitcirklen hjælper ofre for psykisk vold i samtalegrupper.

- Man mødes 12 gange på 12 uger i en samtalegruppe med max ti deltagere. Her kan man dele sin livsfortælling og sine erfaringer med de andre i gruppen og bliver introduceret til redskaber, som kan hjælpe én med at beskytte sig mod psykisk vold og genopbygge sit selvværd, forklarer Camilla Dremark.

- Når man sætter ord på volden ved at dele sin fortælling, hjælper det én til at erkende den psykiske vold, man har været udsat for, og det skaber samtidig et rum, hvor man kan spejle sig i hinandens fortællinger.

- Det er vigtigt at kunne spejle sig i andres fortællinger. Ofre for psykisk vold føler nemlig ofte skyld. Men når de hører andre fortælle om lignende oplevelser, begynder de at forstå, at de i virkeligheden har været udsat for psykisk vold, uddyber hun.

Psykisk vold udgør et omfattende samfundsproblem og forekommer inden for alle miljøer, samfundslag og kulturer. Alligevel har mennesker, der udsættes for psykisk vold ingen steder at gå hen udover de etablerede krisecentre.


Exitcirklen tilbyder ofre for psykisk vold et sted at gå hen
Den problematik - hvor går man hen, hvis man er udsat for psykisk vold - startede religionssociolog og kognitiv psykoterapeut Sherin Khankan Exitcirklen for at løse.

- Krisecentrene er ofte overfyldte og mange vover først at opsøge dem som den absolut sidste nødløsning og ofte kun hvis de udsættes for fysisk vold. Dette er jo et kæmpe paradoks. Jeg ønskede at forebygge psykisk vold via tidlige initiativer, således at ofre ikke ender på krisecentre som den sidste og eneste handlingsmulighed, forklarer Sherin Khankan.

I Danmark lever mere end en halv million mennesker i ensomhed og isolation. Mennesker, der er udsat for psykisk vold, ender ofte i denne gruppe. Exitcirklens samtalegrupper er møntet på tidlig indsats. Ideen er at nå ud til de psykiske voldsofre inden volden eskalerer. Herved mindskes vi risikoen for følgekonsekvenserne af den psykiske vold.

- Jeg fandt ud af, at der ikke fandtes nogle samtalegrupper for psykiske voldsofre. Det besluttede jeg mig for at gøre noget ved og stiftede Exitcirklen i 2014.

- Formålet var at skabe et trygt rum, hvor psykiske voldsofre kan dele deres livshistorier uredigeret. Vi mennesker fortæller ofte redigerede historier om os selv og derved normaliserer vi den usynlige psykisk vold. Ensomhed er en af de mest alvorlige følgekonsekvenser ved psykisk vold og den kommer man ud af ved at møde andre i en gruppe, der står i samme situation, siger Sherin.

Man skal have ejerskabet over sit liv tilbage
Et af målene med grupperne er at give deltagerne kontrol over deres liv igen. De tilbydes nogle kognitive hjælperedskaber, som for eksempel er måder at tænke og handle på, der kan bruges til at udfordre de vedligeholdende cirkler, som volden kan bevæge sig i, og som kan gøre det svært at bryde med volden.

- En af idéerne med disse redskaber er at give deltagerne en følelse af at få ejerskab og kontrol over deres liv igen. For det mister man ofte, når man udsættes for psykisk vold, siger Camilla. - Det er vigtigt, at det, vi tilbyder, er hjælp til selvhjælp. Det skal være én selv, der genopbygger sit liv, siger Camilla.

- Derfor får man hverken ”gode råd” fra de fagprofessionelle eller de andre deltagere i gruppen. Mange ofre for psykisk vold fortæller, at de har en oplevelse af at have mistet sig selv. Vi vil gerne skabe et rum, hvor de kan finde sig selv igen og få redskaber til at nærme sig det liv, som de hver især drømmer om. Det er vigtigt, at vi hverken rådgiver, dømmer eller vurderer i samtalegruppen, forklarer Camilla Dremark.

Tre myter om psykisk vold
Sherin Khankan vil gerne opløse en myte om psykisk vold, som lyder, at det kun er svage mennesker, der rammes. Man kan sagtens være offer for psykisk vold og stærk på samme tid. Og alle kan blive ramt af psykisk vold.

- En anden myte er, at psykisk vold ikke er lige så farlig som fysisk vold. Det passer ikke. Mange ofre ender med angst, PTSD, lavt selvværd osv., og bør i min optik sidestilles med fysisk vold. Derfor er jeg også glad for, at psykisk vold nu er blevet kriminaliseret, siger Sherin.

- En tredje myte er, at psykisk vold og social kontrol primært finder sted i muslimske forhold. Det er ikke det, vi oplever. Vi kan se i vores samtalegrupper, at over halvdelen er etnisk danske kvinder. Psykisk vold findes alle steder i alle kulturer i alle religioner og etniske grupper.

Fagpersoner søges som frivillige
Før en samtalegruppe kan starte i Esbjerg, skal der findes minimum to frivillige.

- Vi skal have en gruppe af frivillige, som kan facilitere samtalegrupperne. Det mest optimale ville være et team af frivillige med forskellige faglige baggrunde, så de kan supplere hinanden, siger Camilla Dremark.

- Vi håber på at finde en psykolog eller en psykoterapeut og derudover måske en socialrådgiver eller mindfulness instruktør – altså folk fra faggrupper, som har med terapeutisk arbejde at gøre. Et andet sted i landet har vi en politikvinde, så hvis man har en baggrund, som kan være relevant, vi måske ikke har tænkt på, hører vi også meget gerne fra vedkommende.

Se frivilligjob-opslag her

Læs mere om Exitcirklen her

 

Fakta:

2019

  • 7 samtalegrupper i Danmarks 5 største byer
  • 10 deltagere i hver gruppe2
  • 70 psykiske voldsofre om ugen i et 12ugers kognitivt forløb
  • 4 forløb á 12 uger om året

Mål 2019 – 2021

  • Exitcirklen vil udvide til 2 nye byer på 3 år.
  • Fra 7 til 9 samtalegrupper i Danmark
  • 90 kvinder om ugen i et 12-ugers forløb
  • 4 forløb á 12 uger om året

Udskriv Email

Søg