Skip to main content

Puljer og fonde

Mange foreningsaktiviteter er afhængige af penge fra forskellige puljer. Derfor er her en oversigt over de puljer, som Frivillighuset Vindrosen kender til, som I kan søge penge fra.

Hvis I kender noget, som mangler på listen, må I meget gerne sige til.

§ 18 – Esbjerg Kommune

Hvert år støtter Esbjerg Kommune den frivillige sociale indsats via § 18 midlerne. Fristen for at søge penge til det efterfølgende år er 1. oktober. I 2023 uddeles der 6,7 millioner kroner til frivillige sociale aktiviteter.

§ 79 – Esbjerg Kommune

Støtte kan søges af foreninger, som har aktiviteter for ældre over 60 år i Esbjerg Kommune.

Landsdækkende organisationer og støtteforeninger eller vennekredse i tilknytning til et ældrecenter kan ikke søge støtte.

Her gror vi-puljen – Nordea

Her gror vi-puljen støtter formål, som udnytter grønne og blå byområder – altså fx parkområder, græsarealer og områder ved vand. Det handler om at få aktiveret den bynatur, der er. Det kan fx være opholdssteder, terapihaver, sansehaver, eller at skabe lidt vild natur i byen. Der er god plads til at være kreativ. Det skal foregå i byområder med mere end 200 indbyggere.

Der er to ansøgningsfrister per år:

  1. november med svar midt marts
  2. februar med svar i juni

Der er god mulighed for at lave en indledende ansøgning før den egentlige ansøgning, så man ved, om der er noget at komme efter.

Velliv

Velliv Foreningen støtter lokale initiativer, der styrker trivsel og mental sundhed for voksne.

Velliv Foreningen vil støtte engagerede borgere, foreninger og virksomheder i at igangsætte aktiviteter i dagligdagen, så flere mennesker får hjælp til at styrke deres mentale sundhed og modvirke udfordringer som ensomhed, følelsen af angst og depression, isolation, mobning og chikane.

Ansøgningsfrister

  • januar 2023 kl.23.59
  • april 2023 kl.23.59
  • august 2023 kl.23.59

ISOBRO

Mange sociale foreninger opfylder kriterierne for at være medlem af ISOBRO og derigennem søge penge en gang om året.

ISOBRO kan via en bevilling fra Socialstyrelsen fordele ca. 6 mio. kr. om året til det lokale frivillige foreningsarbejde. Man kan søge én gang hvert efterår om støtte til en aktivitet for foreningens målgruppe og frivillige. Alle godkendte ansøgere får det samme beløb, som ligger på ca. 6000 - 7000 kr. Puljen åbner for ansøgninger den 1. september 2022 og det vil ligesom tidligere skulle søges via et link her på siden. Linket vil være tilgængelig i perioden d. 1. september til 31. oktober.

Socialministeriets puljer til frivilligt socialt arbejde

Socialministeriet har en række puljer, der retter sig mod det frivillige sociale arbejde. Puljerne giver støtte til foreninger, organisationer, grupper og andre private initiativer. Offentlige institutioner kan ikke få støtte fra puljerne.

Velux fonden - aktive ældre

VELUX FONDEN opmuntrer ældre mennesker til at gøre en aktiv indsats, når deres erhvervsmæssige virke ophører. Det er et af fundatsens vigtigste formål, og det lå stifteren meget på sinde.
Fondens bevillinger til aktive ældre favner bredt. Individuelle ældre og grupper af ældre (minimum 60 år og ikke erhvervsaktive), der udfører samfundsnyttige aktiviteter, kan søge om midler fra fonden.

Der ligger en rigtig god vejledning på deres hjemmeside.
Der er ingen ansøgningsskema.

Links
Velux Fonden
Ansøgningsskema

Center for Frivilligt Socialt Arbejde

To gange om året, januar og august, udbyder Center for Frivilligt Socialt Arbejde kurser. Typisk er der også kurser om fundraising, som man kan melde sig til.

TrygFondens Særpulje: Tættere på trivsel i et ungeperspektiv

TrygFonden sætter de unge for bordenden med lancering af en ny særpulje i kampen mod mistrivsel i Region Syddanmark. Med en særpulje på 3 mio. kr. ønsker TrygFonden at støtte projekter, der fremmer unges trivsel.
 
Særpuljen vægter især indsatser, som giver forældre, børn, unge, frivillige og fagprofessionelle mulighed for at styrke børn og unges trivsel, tager udgangspunkt i viden om, hvad der virker bedst og skabes i et ligeværdigt samspil mellem ansøger og de unge, som indsatsen henvender sig til.

Ansøgningsfristen er den 1. oktober 2023, og du får svar efter ca. fire måneder.